Wrth galon ein cymuned.

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch ym mhwll nofio Canolfan Hamdden Treffynnon – y mae’n berffaith ar gyfer sesiwn nofio hamddenol, gwersi neu hyfforddiant.

Canfyddwch Fwy

Hwyl Fforddadwy i’r Teulu

Prun ai hoffech chi ‘dalu a mynd’ neu gymryd aelodaeth misol gyda ni, mae ein cyfleusterau yn cynnig hwyl fforddadwy at ddant y teulu. Mae ein prisiau yn amrwyio yn dibynnu ar y weithgaredd, ond mae sesiwn nofio ‘talu a mynd’ yn costio mond £4.60 i oedolyn.

Gweler y prisiau

Llogwch Ein Cyfleusterau

Mae gennym ni amryw o lefydd ar gael y gellwch eu llogi. Gellwch llogi’r Neuadd Chwaraeon, y Gampfa, y Stiwdio Cymunedol, ystafell cyfarfod, ystafell ymgynghori/swyddfa, cwrtiau Sboncen, bwrdd Snwcer - a’r pwll nofio wrth gwrs. Mae ein partïon yn y pwll mawr gyda’r cyfarpar chwyddadwy yn wych! Mae y man chwarae meddal ar gael i’w logi hefyd.

Holwch Yn Awr

Dosbarthiadau

Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd, mae gan Ganolfan Hamdden Treffynnon amserlen dosbarthiadau ffitrwydd cymysg yn rhedeg drwy gydol yr wythnos.

Gweler Yr Amserlen

Cyfleusterau Campfa

Pyllau Nofio

Mae yna dri phwll ar gael yng Nghanolfan Hamdden Treffynnon; pwll dechreuwyr, pwll canolradd a phrif bwll 25 medr – i gyd yn fendigedig a chynnes

Campfa

Mae gan Ganolfan Hamdden Treffynnon Gampfa Techno gyda chyfarpar da sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Cwrtiau

Mae gan ein neuadd chwaraeon gyfleusterau da ar gyfer chwaraeon fel badmington, sboncen, thennis byr a bowlio.

Maes 4G

Rydym yn falch o fod yn rhedeg cyfleuster hamdden rhagorol Ysgol Treffynnon gyda’i faes peldroed 11 yr ochr 4G. Mae hefyd maes peldroed 5 yr ochr ar safle y Ganolfan Hamdden.

Cyfleusterau’r Ganolfan

Caffi

O ddanteithion blasus i brydau llawn, mae caffi Rosie’z yng Nghanolfan Hamdden Treffynnon yn lle hyfryd i ymlacio. Edrychwch ar y fwydlen.

Llyfrgell

Mae ein Llyfrgell yn cynnal digwyddiadau rheolaidd a gweithgareddau wythnosol, gan gynnwys Clwb Swyddi (dydd Mawrth 12 y prynhawn) ac Amser Canu Babanod / Plant Bach (dydd Mawrth 2 y prynhawn) a grwpiau Cymraeg

Chwarae Meddal

Lle delfrydol i fabanod, plant bach a phlant hyd at 7 oed, mae’r fan yma hefyd ar gael i’w logi ar gyfer partïon preifat.

Partiön

Mae yna amryw fath o o gyfarpar ar gael i’w llogi yng Nghanolfan Treffynnon gan gynnwys Castell chyddadwy i adlamio ac heyfyd cyfarpar chwyddadwy anhygoel o fawr yn ein pwll nofio.

Latest News

See All

26Apr

Reopening Times 3rd May 2021

Read More

12Jul

Ongoing works during Covid-19 shutdown

Read More

Our Sponsors