Athletwr neu ddechreuwr – mae ein pyllau nofio yn berffaith

Mae yna dair pwll nofio ar gael yng Nghanolfan Hamdden Treffynnon; y prif pwll 6 lôn 25 medr (28°c) a dau pwll bach i fababod (30°c).

Mae yna fanna newid i’r teulu ac unigolion ac hefyd ystafell newid i’r rhai gyda anabledd. Edrychwch ar wefan ‘Changing Places’ am fwy o wybodaeth. Mae orial wilio i ymwelwyr wrth ochr y pwll mawr.

Gwersi nofio

Mae gwersi nofio i blant iau yn cael eu cynnal ar ôl amser ysgol rhwng 3.45 a 6.15 i blant pedwar oed a hun. Mae rhain yn gwersi poblogaidd am deg wythnos ar y tro sy’n costio £50. Mae angen flaen cofrestru pob sessiwn o ddeg gwers.

Mae gwesi i blant tair oed yn cael eu cynnal yn ystod y dydd.

Mae’r Ganolfan yn gartref i Clwb Nofio Treffynnon ac i Puddleducks sydd yn cynnal gwersi i fabanod.

Gweler rhan Clybiau y wefan

Canllawiau dros dro diogelech rhag Covid: Nofio cyhoeddys, Gwersi a Sesiynnau i’r Clwb Nofio. Dowch yn gwisgo eich dillad nofio. Bydd sesiynnau i’r cyhoedd mewn lonydd yn y pwll mawr a bydd sessiynnau teuluol yn y pyllau back. Cofiwch i flaen archebu eich sesiwn.

Nofio cyhoeddus

Bore/ Prynhawn Nosweithiau
Llun 8.15-9.00am Aqua Aerobics
Llun 9.15-10.00am Aqua Aerobics
Llun 11.30-2.00pm PuddleDucks  Sesiynau i rhieni a plant
Llun 3.45-5.45pm Gwersi nofio plant iau
Llun 6.15-8.15pm Clwb nofio
Llun 8.30-9.15pm Gwragedd yn unig
Mawrth 8.30-9.15am Dros 50 oed a nofio di-dâl i’r dros 60
Mawrth 9.30-10.15am Dros 50 oed a nofio di-dâl i’r dros 60
Mawrth 10.30-11.30am Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Mawrth 3.45-5.45pm Gwersi nofio plant iau
Mawrth 6.30-7.15pm Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Mawrth 7.30-8.15pm Aqua Jog
Mawrth 8.30-9.15pm Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym.
Mercher 8.15-9.00am Aqua Jog
Mercher 9.15-10.00am Aqua Jog
Mercher 3.45-5.45pm Gweri nofio plant iau
Mercher 6.15-7.45pm Clwb nofio
Iau 8.30-9.15am Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym
Iau 9.30-10.15am Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Iau 2.30-3.15pm Aqua Mix
Iau 3.45-5.45pm Gwersi nofio plant iau
Iau 6.30-7.15pm Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Iau 7.30-8.30pm Clwb nofio
Iau 8.45-9.30pm Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym.
Gwener 8.45-9.30am Aqua Aerobics
Gwener 9.45-10.30am Aqua Aerobics
Gwener 3.45-5.45pm Gwersi nofio plant iau
Gwener 6.15-7.15pm Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Gwener 7.30-9.00pm Clwb nofio
Sadwrn 9.00-10.30 Gwersi nofio plant iau
Sadwrn 10.45-11.30am Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Sadwrn 11.45-12.30pm Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Sadwrn 12.45-1.30pm Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Sul 9.00-10.15am Gwersi nofio plant iau
Sul 10.30-11.15am Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Sul 11.45-12.30pm Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Sul 12.45-1.30pm Nofio lonydd. Araf/ canolradd/ cyflym. Nofio teuluol
Sul 2.00-6.00pm Sul 2.00-6.00pm

Defnyddir y pwll hefyd ar gyfer gwersi, dosbarthiadau, nofio lôn, sesiynau i ferched yn unig, ysgolion a gala nofio ar amseroedd eraill.

Latest News

See All

26Apr

Reopening Times 3rd May 2021

Read More

12Jul

Ongoing works during Covid-19 shutdown

Read More